"Mistrz coachingu" - szkolenie coachingowe z najwyższą aprobatą ACTP ICF

Program „Mistrz coachingu”, to kompleksowe szkolenie coachingowe posiadające najwyższą międzynarodową akredytację jakości (ACTP ICF) przyznawaną profesjonalnym programom kształcenia coachów. Ukończenie szkolenia pozwala zdobyć i rozwinąć zaawansowane umiejętności coachingowe oraz uzyskać akredytację coachingową na poziomach ACC lub PCC ICF.
Całość szkolenia prowadzona jest wyłącznie przez międzynarodowych coachów MCC ICF, posiadających ponad 16.000h doświadczenia coachingowego.

Udział w akredytowanym programie szkolenia coachów "Mistrz coachingu" da Ci pełne zrozumienie znaczenia i roli coacha. Dzięki jego realizacji poznasz całościową strukturę procesu, która pozwoli Ci prowadzić profesjonalne sesje coachingowe oparte o pełne rozumienie i wykorzystanie 11 kluczowych kompetencji coacha ICF w praktyce.

Realizacja programu kompleksowo przygotowuje Cię do uzyskania międzynarodowej akredytacji coachingowej na poziomie kompetencyjnym ACC i PCC ICF, jednocześnie otwierając ścieżkę rozwoju do poziomu kompetencyjnego MCC ICF.

Kliknij tutaj, by uzyskać informacje, jakie wymagania należy spełnić by otrzymać akredytację ACC, PCC lub MCC ICF

Treści programowe szkolenia uczą wykorzystania najskuteczniejszych praktyk coachingowych stosowanych w pracy z klientami coachingu w oparciu o podejścia: skoncentrowane na rozwiązaniach, psychodynamiczne, systemowe, oparte na dowodach, prowokatywne.

Całość szkolenia prowadzona jest przez praktyków coachingu posiadających międzynarodowe akredytacje coachingowe na najwyższych poziomach kompetencyjnych - MCC ICF.

Edycje szkolenia realizowane są w 6 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Poznaniu oraz Gdańsku.
Najedź na miasto, by wyświetlić szczegóły szkolenia dla danej edycji:

Kliknij tutaj, by dowiedzieć się, jak możesz uzyskać dofinansowanie na nasze szkolenia coachingowe

Realizacja szkolenia:

  Podczas spotkań nabywasz i rozwijasz umiejętności coachingowe od poziomu podstawowego do zaawansowanego, opierając się o standardy profesjonalnego coachingu według ICF. Pomiędzy spotkaniami prowadzisz sesje coachingowe, dzięki czemu doświadczasz coachingu w praktyce, a poprzez to rozwijasz w sobie postawę oraz kompetencje profesjonalnego coacha. Celem sesji superwizowanych jest otrzymanie feedbacku rozwojowego w odniesieniu do 11 kluczowych kompetencji coacha ICF.


  Jeżeli jesteś osobą chcącą przekonać się, czy "coaching jest dla Ciebie?" masz możliwość uczestnictwa w spotkaniu wprowadzającym, po ukończeniu którego możesz podjąć decyzję dotyczącą kontynuowania dalszej części programu.

  Jeżeli wiesz, że coaching jest dla Ciebie i chcesz ubiegać się o akredytację na poziomie ACC ICF masz możliwość realizacji pierwszych czterech spotkań (spotkania 1-4). Ich realizacja wyposaży Cię w kompetencje coachingowe odpowiadające poziomowi kompetencyjnemu ACC ICF.

  Ponadto realizując pierwszą część szkolenia (spotkania 1-4) masz na przyszłość "otwartą ścieżkę rozwoju" do uzyskania akredytacji PCC ICF. Oznacza to, iż nie musisz rozpoczynać szkolenia od początku, lecz możesz je kontynuować - rozpoczynając szkolenie od spotkania 5, kończąc na spotkaniu 7.

Spotkania 1-4 (72h) ACC ICF

 • 72 godziny szkolenia coachingowego (spotkania 1-4)
 • bezpłatną superwizję coachingową polegającą na odsłuchiwaniu nagranych sesji oraz udzielaniu informacji zwrotnej w odniesieniu do 11 kluczowych kompetencji coachingowych według ICF na poziomie ACC
 • co najmniej 25 godzin pracy coachingowej w roli coacha i klienta (doskonalenie nabytych kompetencji coachingowych w praktyce)
 • certyfikat ukończenia 72 godzin akredytowanego programu szkolenia coachów (pozwala na aplikowanie o akredytację ACC ICF)

 • Ponadto (opcja dodatkowa):
  • 8 godzin grupowej sesji mentor coachingu przygotowującego do uzyskania akredytacji na poziomie ACC ICF
  • 3 godziny indywidualnych sesji mentor coachingu przygotowującego do uzyskania akredytacji na poziomie ACC ICF
Łączna ilość godzin ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji coachingowych na poziomie kompetencyjnym ACC ICF to ponad 120 godzin.

Spotkania 1-7 (128h) PCC ICF

 • 128 godzin szkolenia coachingowego (spotkania 1-7)
 • bezpłatną superwizję coachingową polegająca na odsłuchiwaniu nagranych sesji oraz udzielaniu informacji zwrotnej w odniesieniu do 11 kluczowych kompetencji coachingowych według ICF na poziomie PCC
 • co najmniej 40 godzin pracy coachingowej w roli coacha i klienta (doskonalenie nabytych kompetencji coachingowych w praktyce)
 • certyfikat ukończenia 128 godzin akredytowanego programu szkolenia coachów (pozwala na aplikowanie o akredytację coacha ACC lub PCC ICF w trybie ACTP)
 • egzamin praktyczny PCC ICF zdawany w języku polskim, dzięki któremu nie musisz wysyłać sesji coachingowych do oceny asesorów ICF

 • Ponadto (opcja dodatkowa):
  • 8 godzin grupowej sesji mentor coachingu przygotowującego do uzyskania akredytacji na poziomie PCC ICF
  • 3 godziny indywidualnych sesji mentor coachingu przygotowującego do uzyskania akredytacji na poziomie PCC ICF
Łączna ilość godzin ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji coachingowych na poziomie kompetencyjnym PCC ICF to ponad 200 godzin.

Osoby, które otrzymają certyfikat ukończenia 128 godzin szkolenia mogą aplikować o akredytację na poziomie PCC ICF w trybie ACTP (uczestnicząc w sesjach mentoringu na poziom PCC ICF, a następnie zdając egzamin w języku polskim).
Wyłącznie ukończenie kompletnego programu szkolenia coachów ACTP daje taką możliwość. Egzamin dla absolwentów programów ACSTH lub CCE odbywa się w języku obcym.


Szkolenie jest skierowane do:

 • Osób pracujących w roli coacha, pragnących podnosić kompetencje coachingowe według najwyższych światowych standardów
 • Specjalistów w zakresie rozwoju zawodowego, psychologów, coachów, trenerów i konsultantów
 • Dyrektorów, kierowników, managerów i wszystkich tych, którzy wykorzystują bądź chcieliby wykorzystywać coaching w swojej pracy
 • Osób zainteresowanych uzyskaniem akredytacji coacha ICF
 • Wszystkich osób, które chcą rozwijać kompetencje profesjonalnego coacha według standardów i Kodeksu Etycznego ICF

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

 • Realizujesz program w pełni prowadzony przez coachów posiadających międzynarodowe akredytacje na poziomach MCC
 • Zdobywasz wiedzę i umiejętności od osób posiadających ponad 16.000 godzin doświadczenia coachingowego
 • Nabywasz praktyczną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu sesji, przez co rozwijasz postawę profesjonalnego coacha ICF
 • Prowadzisz w pełni profesjonalne sesje coachingowe, przez co rozwijasz w praktyce kluczowe kompetencje coachingowe
 • Wdrażasz nabyte na szkoleniu umiejętności prowadząc sesje coachingowe, które następnie poddajesz superwizji
 • Masz możliwość ubiegania się o międzynarodowe akredytacje coacha ICF na poziomach: ACC, PCC lub MCC
 • Masz pewność, że jakość programu została zweryfikowana i potwierdzona przez ICF na najwyższym poziomie – ACTP

Efekty szkolenia:

 • Spójne zrozumienie roli coacha, relacji coachingowej i zastosowań coachingu
 • Całościowa, dobrze ugruntowana metodologia coachingową wraz ze strukturą rozmowy coachingowej
 • Poznanie szerokiego zakresu narzędzi i procesów pomocnych we wzmacnianiu efektów coachingu
 • Nabycie umiejętności komunikacji coachingowej odpowiadającej profilowi kompetencyjnemu PCC ICF
 • Uzyskanie międzynarodowej akredytacji coachingowej - kliknij, by dowiedzieć się więcej

Ukończenie szkolenia pozwoli Ci zdobyć nowy zawód, a poprzez nabycie umiejętności prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych prezentować najwyższą jakość coachingu opartą o standardy i Kodeks Etyczny ICF.

Osoby prowadzące szkolenie:
Urszula Sadomska

Urszula Sadomska

Małgorzata Misztal

Małgorzata Misztal

Łukasz Kuźma

Łukasz Kuźma


Szkoła Coachów Meritum

Studia podyplomowe coaching, studia podyplomowe z coachingu, studia coaching

Szkoła coachów, coaching

szkolenia coachów, nauka coachingu

Mistrz coachingu

Akredytowany program szkolenia cochów

Coach ICF, Coaching International Coach Federation, ICF

Coach Warszawa, Coach Kraków, Coach Lublin, Coach Poznań, Coach Wrocław, Coach Trójmiasto,Coach Rzeszów

Coaching Warszawa, Coaching Kraków, Coaching Lublin, Coaching Poznań, Coaching Wrocław, Coaching Trójmiasto,Coaching Rzeszów