EDYCJA ON-LINE (23.07.2024-12.11.2024)

Program „Mistrz coachingu”, którego edycję on-line rozpoczynamy 23 lipca 2024 roku to kompleksowe szkolenie coachingowe posiadające międzynarodową akredytację jakości na najwyższym poziomie ACTP ICF.
Ukończenie szkolenia pozwala zdobyć i rozwinąć zaawansowane umiejętności coachingowe. Całość szkolenia prowadzona jest wyłącznie przez międzynarodowych coachów MCC ICF.
Szkolenie składa się z 4 modułów tematycznych, a na każdy moduł składa się 4 spotkań on-line. Łączna ilość godzin wynosi 72 i pozwala ubiegać się o akredytację coachingową na poziomie ACC ICF.

Terminy spotkań on-line: (zakres jak dla spotkań stacjonarnych 1-4: 72 h zegarowe)

MODUŁ PIERWSZY (18h):
  Spotkanie 1 (Wprowadzenie do coachingu według standardów ICF - 3h): 23 lipiec 2024 (18:00-21:00)
  Spotkanie 2 (Ustalanie kontraktu coachingowego(spotkanie grupowe) - 3h): 30 lipiec 2024 (18:00-21:00)
  Spotkanie 3 (Ćwiczenia ustalania kontraktu coachingowego (w dójkach/trójkach) - 3h): indywidualnie
  Spotkanie 4 (Kontrakty coachingowe dwu i trójstronne - 3h): 6 sierpień 2024 (18:00-21:00)
  Spotkanie 5 (Ustalanie kontraktów dwu i trójstronnych (spotkanie grupowe) - 3h): 13 sierpień 2024 (18:00-21:00)
  Spotkanie 6 (Ćwiczenia ustalanie kontraktów dwu i trójstronnych (w dwójkach/trójkach) - 3h): indywidualnie

MODUŁ PIERWSZY - ZAKRES SPOTKANIA

WPROWADZENIE DO ROZUMIENIA COACHINGU WEDŁUG STANDARDÓW ICF
Uczestnicząc w spotkaniu:
  • dowiesz się, czym jest profesjonalny coaching według standardów ICF
  • poznasz założenia podejścia coachingowego według standardów ICF
  • poznasz i zrozumiesz jak w praktyce coachingu wykorzystywać 11 kompetencji coacha ICF
  • dowiesz się, czym różni się coaching od innych metod wspierania ludzi w rozwoju
  • będziesz wiedział, jak rozpoznawać sytuacje, z którymi możesz pracować coachingowo, a które wymagają innej formy rozwoju
  • dowiesz się, jakie kompetencje coachingowe powinien posiadać profesjonalny coach ICF
  • dowiesz się, z jakich elementów składa się pełny kontrakt na sesję coachingową
  • dowiesz się, jak określać poprawnie sformułowany cel na sesję coachingową
  • dowiesz się, jak za pomocą wykorzystania podejścia coachingowego możesz wspierać ludzi w osiąganiu celów
KONTRAKTY COACHINGOWE DWU I TRÓJSTRONNE
Uczestnicząc w spotkaniu:
  • dowiesz się z jakich elementów składają się kontrakty coachingowe dwu i trójstronne
  • dowiesz się, w jaki sposób ustalać kontrakty dwu (klient-coach) i trójstronne (sponsor-klient-coach) na pełne procesy coachingowe
  • poznasz typy klientów, których będziesz mógł spotkać w swojej praktyce coachingowej i nauczysz się sposobów pracy z każdym z typów


MODUŁ DRUGI (18h):
  Spotkanie 1 (Poznanie pełnej struktury procesu coachingu - 3h): 20 sierpień 2024 (18:00-21:00)
  Spotkanie 2 (Ćwiczenia prowadzenia sesji coachingowych (spotkanie grupowe) - 3h): 27 sierpień 2024 (18:00-21:00)
  Spotkanie 3 (Ćwiczenia - prowadzenie pełnych sesji coachingowych (w dwójkach/trójkach) - 3h): indywidualnie
  Spotkanie 4 (Sposoby pracy z w dylematami - 3h): 3 wrzesień 2024 (18:00-21:00)
  Spotkanie 5 (Ćwiczenia - praca z dylematami (spotkanie grupowe) - 3h): 10 wrzesień 2024 (18:00-21:00)
  Spotkanie 6 (Ćwiczenia - praca z dylematami (w dwójkach/trójkach) - 3h): indywidualnie

MODUŁ DRUGI - ZAKRES SPOTKANIA

POZNANIE STRUKTURY PEŁNEJ SESJI COACHINGOWEJ
Uczestnicząc w spotkaniu:
  • poznasz całościową strukturę sesji coachingowej (od momentu rozpoczęcia sesji po jej zakończenie)
  • przekonasz się, jaką moc ma wykorzystanie podejścia coachingowego opartego o pracę z wartościami
  • nauczysz się budować bezpieczne środowisko pracy coachingowej pełne szacunku, zaufania i otwartości do drugiej osoby
  • dowiesz się, jak być obecnym podczas sesji coachingu
  • będziesz potrafił podążać za agendą klienta podczas całej sesji coachingowej
  • poznasz narzędzia coachingowe pozwalające prowadzić proces coachingu oparty o pracę na zasobach klienta
SPOSOBY PRACY Z WĄTPLIWOŚCIAMI I DYLEMATAMI
Uczestnicząc w spotkaniu:
  • poznasz narzędzia coachingowe, których użycie wspiera klientów w podejmowaniu ważnych decyzji
  • poznasz narzędzia coachingowe, dzięki którym będziesz w stanie poszerzać perspektywę i rozwiązywać dylematy klientów
  • będziesz w stanie inspirować klientów coachingu do podejmowania nowych działań zgodnych z ich wartościami i potrzebami
  • będziesz wiedział, w jaki sposób wydobywać "głębsze tematy" podczas rozmowy coachingowej


MODUŁ TRZECI (18h):
  Spotkanie 1 (Praca z perspektywami i wizją - 3h): 17 wrzesień 2024 (18:00-21:00)
  Spotkanie 2 (Ćwiczenia - praca z perspektywami i wizją - 3h): 24 wrzesień 2024 (18:00-21:00)
  Spotkanie 3 (Ćwiczenia - praca perspektywami i wizją (w dwójkach/trójkach) - 3h): indywidualnie
  Spotkanie 4 (Praca z autorytetami - asocjacja i dysocjacja - 3h): 1 październik 2024 (18:00-21:00)
  Spotkanie 5 (Ćwiczenia - praca z autorytetami - 3h): 8 październik 2024 (18:00-21:00)
  Spotkanie 6 (Ćwiczenia - praca z autorytetami (w dwójkach/trójkach) - 3h): indywidualnie

MODUŁ III - ZAKRES SZKOLENIA

PRACA Z PERSPEKTYWAMI I WIZJĄ
Uczestnicząc w spotkaniu:
  • poznasz narzędzia, dzięki którym będziesz w stanie skutecznie wzmacniać zasoby klienta coachingu
  • poznasz sposoby pracy coachingwej pozwalające skutecznie wzmacniać myślenie ukierunkowane na rezultat
  • poznasz narzędzia coachingowe, pozwalające wspierać klientów w tworzeniu atrakcyjnych wizji przyszłości
  • poznasz narzędzia, za pomocą których będziesz wspierał ludzi w zmianie dotychczasowych sposobów postrzegania sytuacji
  • nauczysz zadawać się mocne pytania, dzięki którym będziesz wspierał ludzi w budowaniu pożądanych wizji przyszłości
PRACA Z AUTORYTETAMI – ASOCJACJA I DYSOCJACJA
Uczestnicząc w spotkaniu:
  • nauczysz się stosować otwarty, elastyczny i pewny styl pracy pozwalający prowadzić skuteczne sesje coachingowe
  • dowiesz się, jak z pełną świadomością wykorzystywać ton głosu podczas sesji coachingu
  • nauczysz się świadomie zarządzać procesem coachingowym na każdym z jego etapów
  • rozwiniesz umiejętność bycia otwartym na tematy przyniesione przez klientów coachingu
  • dowiesz się, jakie są najlepsze typy pytań coachingowych na każdym z etapów sesji
  • wzmocnisz umiejętność głębokiego słuchania ludzi podczas procesu coachingu
  • rozwiniesz umiejętność słuchania ludzi na wielu poziomach jednocześnie
  • będziesz o wiele bardziej świadomie zarządzał procesem coachingu na każdym z jego etapów
  • nauczysz się, w jaki sposób udzielać bezpośrednich informacji zwrotnych podczas sesji coachingu
  • dowiesz się, na jakie sposoby wykorzystywać asocjację i dysocjację w procesie coachingu


MODUŁ CZWARTY (18h):
  Spotkanie 1 (Proces zmiany - praca z metaforą - 3h): 15 październik 2024 (18:00-21:00)
  Spotkanie 2 (Ćwiczenia - praca z metaforą - 3h): 22 październik (18:00-21:00)
  Spotkanie 3 (Ćwiczenia - praca z metaforą (w dwójkach/trójkach) - 3h): indywidualnie
  Spotkanie 4 (Praca z przekonaniami -3h): 29 październik 2024 (18:00-21:00)
  Spotkanie 5 (Ćwiczenia - praca z przekonaniami - 3h): 5 listopad 2024 (18:00-21:00)
  Spotkanie 6 (Spotkanie podsumowujące - 3h): 12 listopad 2024 (18:00-21:00)

MODUŁ CZWARTY - ZAKRES SZKOLENIA

PROCES ZMIANY – PRACA Z METAFORĄ
Uczestnicząc w spotkaniu:
  • będziesz dostrzegał wiele sposobów pracy z klientem na danym etapie sesji oraz umiał wybrać te, które będą najbardziej efektywne
  • dowiesz się, jakie są etapy zmiany i na jakie sposoby pracować z ludźmi na każdym z etapów
  • dowiesz się na jakie sposoby wspierać ludzi w przechodzeniu przez zmianę
  • będziesz potrafił nasłuchiwać metafor oraz prowadzić sesje coachingowe z użyciem metafory
  • poznasz narzędzia coachingowe pozwalające wydobywać metafory i pracować z klientem coachingu w sposób metaforyczny

Inwestycja w szkolenie: 5.000 zł brutto (płatność jednorazowa) lub 6.000 zł brutto (płatność ratalna)

Jeśli po realizacji modułu pierwszego (spotkania 1-4) uznasz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań otrzymasz całkowity zwrot poniesionych kosztów.
Sprawdź i dowiedz się więcej!

Efekt realizacji szkolenia:
Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu (w języku polskim i angielskim) poświadczającego nabyte kompetencje wraz z informacją ukończenia programu aprobowanego w ICF.

Na certyfikacie znajduje się zapis potwierdzający, że absolwent ukończył aprobowane szkolenie coachingowe (ACSTH, ACTP ICF), zgodne z międzynarodowymi standardami kształcenia coachów wyznaczanymi przez International Coach Federation - międzynarodową organizację zrzeszającą profesjonalnych coachów.

Dzięki temu absolwent Szkoły Coachów Meritum jest uprawniony do ubiegania się o międzynarodową akredytację coacha ICF na jednym z trzech poziomów: ACC, PCC lub MCC ICF, której prestiż i jej międzynarodowa ranga są potwierdzeniem najwyższej jakości wiedzy i umiejętności coachingowych zgodnych ze standardami i Kodeksem Etycznym ICF.

Osoby prowadzące szkolenie:
Urszula Sadomska

Urszula Sadomska

Małgorzata Misztal

Małgorzata Misztal

Łukasz Kuźma

Łukasz Kuźma


Szkoła Coachów Meritum

Studia podyplomowe coaching, studia podyplomowe z coachingu, studia coaching

Szkoła coachów, coaching

szkolenia coachów, nauka coachingu

Mistrz coachingu

Akredytowany program szkolenia cochów

Coach ICF, Coaching International Coach Federation, ICF

Coach Warszawa, Coach Kraków, Coach Lublin, Coach Poznań, Coach Wrocław, Coach Trójmiasto,Coach Rzeszów

Coaching Warszawa, Coaching Kraków, Coaching Lublin, Coaching Poznań, Coaching Wrocław, Coaching Trójmiasto,Coaching Rzeszów