"Team coaching" CCE ICF - program uczący prowadzenia pełnych sesji coachingu zespołowego, grupowego i facylitacji

Podejście coachingowe w pracy zespołowej to proces, w którym jedna osoba pomaga grupie osób bądź zespołowi w realizacji zamierzonych celów. W wyniku powyższego zespół ustala konkretne, rozumiane przez każdego członka zespołu cele, co umożliwia efektywną współpracę zespołową. Poprzez znajomość procesu oraz stosowanie odpowiednich narzędzi taka osoba potrafi wspierać zespół na drodze do poszukiwania jak najlepszych rozwiązań.
W wyniku powyższego osoba prowadząca taki proces nie narzuca własnych pomysłów rozwiązań, a w swojej pracy koncentruje się na wydobywaniu pomysłów i zasobów, które pochodzą od każdego członka zespołu. Dzięki temu proces pracy zespołu staje się o wiele bardziej efektywny niż przy użyciu innych form wspierania zespołów w codziennych działaniach.


Uzyskaj do 80% dofinansowania na realizację szkolenia "Team coaching" CCE ICF!

Program szkolenia coachów "Team coaching" jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych PARP. Dzięki temu masz możliwość uzyskania do 80% dofinansowania na jego realizację.

Kliknij tutaj, i dowiedz się, w jaki sposób możesz otrzymać dofinansowanie ze środków publicznych oraz funduszy unijnych.


O szkoleniu

Program "Team coaching" CCE ICF jest 72-godzinnym (60h CEE ICF) programem szkolenia coachów uczącym wykorzystania podejścia coachingowego i facylitacji w pracy zespołowej. Uczestnictwo w programie rozwija kluczowe kompetencje niezbędne w pracy z grupami i zespołami. Dzięki jego realizacji zostaniesz wyposażony w praktyczną wiedzę pozwalającą prowadzić pełne procesy coachingu grupowego, zespołowego oraz facylitacji. Treści programowe zostały zweryfikowane przez International Coach Federation, a program uzyskał aprobatę przyznawaną profesjonalnym programom szkolenia coachów - CCE ICF.

Terminy spotkań

Szkolenie "Team coaching" CCE ICF uczące prowadzenia coachingu zespołowego, grupowego i facylitacji realizujemy w Gdańsku.


"Team coaching" - Gdańsk (04.09.2021-05.12.2021)

"Team coaching" CCE ICF - edycja gdańska

Terminy spotkań:
 • Spotkanie 1: 4-5 wrzesień 2021 (sobota: 9.00-18.30, niedziela: 9.00-17.30)
 • Spotkanie 2: 2-3 październik 2021 (sobota: 9.00-18.30, niedziela: 9.00-17.30)
 • Spotkanie 3: 6-7 listopad 2021 (sobota: 9.00-18.30, niedziela: 9.00-17.30)
 • Spotkanie 4: 4-5 grudzień 2021 (sobota: 9.00-18.30, niedziela: 9.00-17.30)
Łączna ilość godzin ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji pozwalających prowadzić całościowe sesje coachingu zespołowego, grupowego i facylitacji to 72 godziny zegarowe (w tym 60h akredytowane jako CCE ICF).

Godziny szkolenia coachingowego aprobowanego jako CCE ICF mogą posłużyć do odnowienia akredytacji ICF bądź aplikowaniu o jej uzyskanie w trybie portfolio.

Miejsce szkolenia: Scandic Gdańsk ****, ul. Podwale Grodzkie 9

Cena szkolenia: - 5.500 zł brutto [płatność jednorazowa] lub 6.000zł brutto [płatność ratalna]


Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Znajomość prowadzenia procesów coachingu zespołowego i grupowego jest niezwykle przydatna osobom, które w swojej codziennej pracy pracują z grupami i zespołami. Są to:
 • managerowie,
 • specjaliści HR,
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie zmian w organizacjach,
 • szkoleniowcy,
 • konsultanci,
 • coachowie,
 • wszystkie osoby, które chciałyby rozwinąć kompetencje prowadzenia sesji coachingu zespołowego, grupowego, facylitacji.
Dzięki zdobyciu umiejętności wykorzystania coachingu w pracy z zespołem takie osoby są w stanie prowadzić profesjonalne spotkania w sposób efektywny i angażujący. Dzięki znajomości procesu, jak również przy wykorzystaniu narzędzi coachingowych mogą w pełni włączyć do wspólnej pracy wszystkich uczestników procesu, dbając jednocześnie o zrealizowanie zaplanowanych działań.

Program szkolenia

Całość programu przygotowującego do prowadzenia sesji coachingu zespołowego, grupowego i facylitacji składa się z:

 • 72 godzin szkolenia (w tym 60h aprobowane jako CCE ICF), tj. cztery spotkania szkoleniowe: sobota (godz. 9.00 - 18.30), niedziela (godz. 9.00 - 17.30)

Realizując całość szkolenia będziesz miał jasne rozumienie tego, jak wygląda pełny proces wykorzystania podejścia coachingowego w pracy zespołowej. Ponadto poznasz założenia, jak również pełną strukturę procesu pozwalającego prowadzić w pełni profesjonalne sesje coachingu zespołowego, grupowego i facylitacji z wykorzystaniem podejścia i narzędzi coachingowych.
01

SPOTKANIE PIERWSZE

W wyniku realizacji spotkania pierwszego dowiesz się:

 • Czym jest podejście coachingowe w pracy zespołowej i kiedy ma zastosowanie?
 • Jaka jest rola coacha zespołowego w procesie wspierania grup/zespołów w ich rozwoju?
 • Jakie kluczowe kompetencje warto rozwijać, by skutecznie prowadzić zespołowe procesy coachingowe?
 • Na jakie sposoby diagnozować potrzeby zespołu w kontekście realizacji zakładanych działań?
 • Jak w sposób etyczny uzgadniać kontrakty na proces podczas pracy z zespołem?
 • Dlaczego znajomość zasad prowadzenia procesów grupowych oraz rozumienia dynamiki grupy jest istotnym elementem w pracy z zespołami?
 • Czym różni się coaching od konsultingu, szkolenia i innych form wspierania zespołów w rozwoju?
 • Jak wygląda struktura całości procesu coachingu zespołowego?
 • O jakie elementy warto zadbać rozpoczynając pracę z zespołem w podejściu coachingowym?
 • W jaki sposób ustalać kontrakty na poszczególne sesje zespołowe ?

02

SPOTKANIE DRUGIE

Uczestnicząc w drugim module szkolenia dowiedz się:

 • Na jakie sposoby można rozpoczynać rozmowy w początkowej fazie procesu coachingu zespołowego?
 • Jak aktywnie zaangażować zespół w proces coachingu zespołowego?
 • W jaki sposób rozpoznawać na jakim etapie rozwoju jest grupa, by skutecznie podejmować interwencje dla każdego z etapów?
 • Jaki styl pracy wybrać, by był on najlepiej dopasowany do potrzeb i oczekiwań zespołu?
 • Jakimi metodami można pracować z zespołami wykorzystując podejście coachingowe?
 • Jakimi pytaniami wspierać uczestników na każdym z etapów procesu?
 • Jakie techniki wzbudzające zaangażowanie uczestników można wykorzystywać w coachingu zespołowym?
 • Jakie są narzędzia pobudzające aktywność zespołową podczas procesu?

03

SPOTKANIE TRZECIE

Realizując 3 moduł szkolenia znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • Na jakie sposoby możesz wspierać uczestników procesu w kreowaniu wizji opartej o wartości?
 • Jakie są skuteczne sposoby angażowania uczestników w procesy uruchamiające aspekty twórczego myślenia?
 • Jak w szybki sposób wspierać zespół w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań?
 • Jak skutecznie wykorzystywać znajomość poziomów neurologicznych w procesie pracy z zespołem?
 • W jaki sposób zarządzać konfliktami, emocjami i oporem pojawiającymi się w pracy z zespołem?
 • Jakimi sposobami przełamywać impas, by znajdować kreatywne rozwiązania problemów?
 • Na jakie sposoby radzić sobie ze zróżnicowanym zaangażowaniem uczestników podczas procesu?
 • W jaki sposób udzielać informacji zwrotnej w procesie pracy z zespołem?

04

SPOTKANIE CZWARTE

W wyniku realizacji spotkania 4 dowiesz się:

 • Jakie warunki muszą zaistnieć, by podejmowane decyzje w zespole przyniosły jak największą wartość?
 • Na jakie sposoby możesz wspierać uczestników w procesie projektowania działań odnoszących się do realizacji wizji?
 • O jakie elementy warto zadbać, by planowane kierunki działań miały jak największe szanse powodzenia?
 • W jaki sposób wspierać zaangażowanie i odpowiedzialność zespołu w realizację powziętych działań?
 • Na jakie trudności możesz napotkać na etapie planowania i ustalania działań?
 • O jakie elementy należy zadbać na końcowych etapach sesji coachingu zespołowego?

W wyniku realizacji 4 spotkań będziesz potrafił/a prowadzić pełne procesy coachingu zespołowego, grupowego oraz facylitacji w oparciu o standardy i Kodeks Etyczny International Coach Federation.

Osoby prowadzące szkolenie:

Małgorzata Misztal

Małgorzata Misztal

Łukasz Kuźma

Łukasz Kuźma


Szkoła Coachów Meritum

Studia podyplomowe coaching, studia podyplomowe z coachingu, studia coaching

Szkoła coachów, coaching

szkolenia coachów, nauka coachingu

Mistrz coachingu

Akredytowany program szkolenia cochów

Coach ICF, Coaching International Coach Federation, ICF

Coach Warszawa, Coach Kraków, Coach Lublin, Coach Poznań, Coach Wrocław, Coach Trójmiasto,Coach Rzeszów

Coaching Warszawa, Coaching Kraków, Coaching Lublin, Coaching Poznań, Coaching Wrocław, Coaching Trójmiasto,Coaching Rzeszów