Międzynarodowa akredytacja coacha ICF

Po ukończeniu szkolenia absolwenci otrzymują dyplom nadawany przez Szkołę Coachów Meritum, sygnowany przez dyrektora programowego - Łukasza Kuźmę (MCC ICF).

Na dyplomie znajduje się zapis potwierdzający, że absolwent ukończył aprobowane szkolenie coachingowe (ACSTH, ACTP ICF), zgodne z międzynarodowymi standardami kształcenia coachów wyznaczanymi przez International Coach Federation - międzynarodową organizację zrzeszającą profesjonalnych coachów.

Dzięki temu absolwent Szkoły Coachów Meritum jest uprawniony do ubiegania się o międzynarodową akredytację coacha ICF na jednym z trzech poziomów: ACC, PCC lub MCC ICF, której prestiż i jej międzynarodowa ranga są potwierdzeniem najwyższej jakości wiedzy i umiejętności coachingowych zgodnych ze standardami i Kodeksem Etycznym ICF.Szkoła Coachów Meritum

Studia podyplomowe coaching, studia podyplomowe z coachingu, studia coaching

Szkoła coachów, coaching

szkolenia coachów, nauka coachingu

Mistrz coachingu

Akredytowany program szkolenia cochów

Coach ICF, Coaching International Coach Federation, ICF

Coach Warszawa, Coach Kraków, Coach Lublin, Coach Poznań, Coach Wrocław, Coach Trójmiasto,Coach Rzeszów

Coaching Warszawa, Coaching Kraków, Coaching Lublin, Coaching Poznań, Coaching Wrocław, Coaching Trójmiasto,Coaching Rzeszów