COACHING ZESPOŁOWY

Team Coaching jest procesem ukierunkowanym na wsparcie zespołów oraz poszczególnych pracowników zespołu w dokonywaniu zmian w sposób najbardziej zbliżony do ich potrzeb i oczekiwań. Głównym celem team coachingu jest pomoc w osiąganiu zakładanego poziomu efektywności pracy zespołowej przy założeniu, że zespół posiada już wszelkie niezbędne zasoby do tego, by działać jeszcze bardziej skutecznie niż dotychczas. Dodatkowo biorąc udział w sesjach team coachingu uczestnicy mają poczucie, że swoją osobą wzmacniają grupę w realizacji jej celów, oraz doskonalą kompetencje w wybranych obszarach.

"Team coaching" CCE ICF - program uczący prowadzenia sesji team coachingu i facylitacji

Program "Team coaching" CCE ICF jest 72-godzinnym (60h CEE ICF) programem szkolenia coachów uczącym wykorzystania podejścia coachingowego i facylitacji w pracy zespołowej. Uczestnictwo w programie rozwija kluczowe kompetencje niezbędne w pracy z grupami i zespołami. Dzięki jego realizacji zostaniesz wyposażony w praktyczną wiedzę pozwalającą prowadzić pełne procesy coachingu grupowego, zespołowego oraz facylitacji. Treści programowe zostały zweryfikowane przez International Coach Federation, a program uzyskał aprobatę przyznawaną profesjonalnym programom szkolenia coachów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu "Team coaching" CCE ICF kliknij na poniższy obrazek:


TEAM COACHING - KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI
Organizacje decydując się na zastosowanie team coachingu pomagają swoim pracownikom:
  • Rozwijać umiejętności i wiedzę w celu uzyskania najlepszych możliwych wyników pracy
  • Skupić się wokół wspólnych wartości i wizji dotyczących działania zespołu
  • Rozwijać kompetencje niezbędne do osiągania kluczowych celów zespołu i organizacji
  • Rozwijać umiejętności sprawnego wypracowywania optymalnych rozwiązań
  • Zbudować silny, zaangażowany w realizację wszystkich celów projektowych zespół
  • Zwiększyć produktywność poprzez poprawę komunikacji i współpracy między członkami zespołu
  • Stworzyć zespół projektowy, który będzie skuteczny w realizacji celów zawodowych
  • Aktywować pełen potencjał członków zespołu, poprzez sprawne, pełne zaangażowania oraz dynamiczne rozwiązywanie wyzwań

SESJE TEAM COACHINGU
Sesje team coachingu są przeprowadzane w trakcie codziennej pracy bądź oddzielnych spotkań całego zespołu Podczas sesji większość czasu poświęcamy na poszukiwaniu rozwiązań bieżącego problemu bądź wspólnie omawiamy pojedyncze zagadnienia istotnego dla pracy zespołu.

Rolę, jaką w procesie Team Coachingu pełni coach jest rola towarzyszenia zespołowi. Poprzez swoją obecność coach uświadamia zachodzące procesy, daje feedback, pokazuje odmienne perspektywy postrzegania. Za wszelką cenę unika dawania gotowych recept i rozwiązań zaistniałej sytuacji.

Zmiany zachodzące na sesjach team coachingu są efektem samodzielnej pracy danego zespołu, a nie, narzucanymi odgórnie rozwiązaniami czy też radami. Założenie, jakie tkwi u podstaw takiego sposobu pracy mówi, że każdy zespół ma swój indywidualny styl działania, dynamikę, a przede wszystkim mądrość grupową i potrafi dojść własną drogą do zakładanego poziomu efektywności. Natomiast gotowe rozwiązania niekoniecznie będą odpowiednie dla danego zespołu. Niekiedy mogą nawet stanowić ograniczenie.

Proces Team coachingu wydobywa i wzmacnia to, co w członkach zespołu najlepsze.
Doskonali organizację przez rozwijanie indywidualnych kompetencji oraz przez kształtowanie odpowiednich postaw.

Szkoła Coachów Meritum

Studia podyplomowe coaching, studia podyplomowe z coachingu, studia coaching

Szkoła coachów, coaching

szkolenia coachów, nauka coachingu

Mistrz coachingu

Akredytowany program szkolenia cochów

Coach ICF, Coaching International Coach Federation, ICF

Coach Warszawa, Coach Kraków, Coach Lublin, Coach Poznań, Coach Wrocław, Coach Trójmiasto,Coach Rzeszów

Coaching Warszawa, Coaching Kraków, Coaching Lublin, Coaching Poznań, Coaching Wrocław, Coaching Trójmiasto,Coaching Rzeszów