KONSULTING BIZNESOWY


Oferowane prze nas doradztwo biznesowe i wdrażanie rozwiązań w organizacjach wnoszą znaczącą wartość dodaną dla naszych Klientów. Poprzez unikalną metodologię oraz podejście do współtworzenia i wdrażania efektywnych rozwiązań biznesowych jesteśmy akceleratorem rozwoju i zmian w organizacjach. Dzięki naszym działaniom oraz efektywnej współpracy opartej na zaufaniu oraz ukierunkowanej na wyniki osoby z nami współpracujące osiągają ponadprzeciętne rezultaty biznesowe.

ZAKRES NASZYCH DZIAŁAŃ KONCENTRUJE SIĘ WOKÓŁ:
  • Diagnozy potencjału organizacji - kultura organizacji, analiza efektywności, audyt potencjału organizacji
  • Systemów zarządzania efektywnością - wdrożenie standardów obsługi, zarządzanie przez cele, pomiar i automatyzacja organizacji pracy, zarządzanie zmianą, myślenie systemowe
  • Tworzenia i wdrażania sysytemów - systemy ocen, systemy motywacyjne, modele kompetencyjne, systemy rozwojowe; szkolenia, team coaching, mentoring, zadana wdrożeniowe
  • Kształtowania kultury organizacyjnej - diagnoza obecnej kultury organizacji, wdrażanie kultury optymalnej, diagnoza poziomu orientacji na klienta, tworzenie i wdrażanie standardów obsługi klienta, wdrażanie narzędzi i metodyki projektowej

Nasze podejście skupia się na stosowaniu angażujących metod pracy mających na celu wzniecenie mobilizującej siły energii w organizacji.
Taki efekt uzyskujemy poprzez tosowanie form rozwoju takich, jak: coaching, warsztaty, szkolenia, scenki sytuacyjne, case studies, modelowanie procesów biznesowych
oraz biznesowe gry szkoleniowe.

Szkoła Coachów Meritum

Studia podyplomowe coaching, studia podyplomowe z coachingu, studia coaching

Szkoła coachów, coaching

szkolenia coachów, nauka coachingu

Mistrz coachingu

Akredytowany program szkolenia cochów

Coach ICF, Coaching International Coach Federation, ICF

Coach Warszawa, Coach Kraków, Coach Lublin, Coach Poznań, Coach Wrocław, Coach Trójmiasto,Coach Rzeszów

Coaching Warszawa, Coaching Kraków, Coaching Lublin, Coaching Poznań, Coaching Wrocław, Coaching Trójmiasto,Coaching Rzeszów