BLOG COACHINGOWY

Potencjał przywódcy

Każdy z nas jest liderem w jakiejś dziedzinie: jedni w sztuce prowadzenia domu, inni w wychowaniu dzieci, jeszcze inni w zarządzaniu zasobami swoich pracowników. Jeśli masz wystarczająco dużo wiedzy i doświadczenia w jakiejś sprawie, to istnieje szansa, że dla pewnej grupy osób staniesz się autorytetem i będziesz przez nie podziwiany. Inny rodzaj przywództwa, to przywództwo oparte na władzy i pozycji zajmowanej w hierarchii społecznej. Wreszcie trzeci rodzaj przywództwa. To bycie atrakcyjnym i pociągającym ze względu na cechy swojej osobowości –bycie przykładem dla innych.
Lider to osoba, która przewodzi zmianom, widzi dalej i szerzej niż ludzie wokół niego. W Twoim życiu są także takie sprawy, w których zauważasz, że widzisz więcej niż Twoi bliscy, przyjaciele lub współpracownicy. Lider potrzebuje zwolenników, chce, żeby inni za nim podążali.. Chiński myśliciel Lao Tze napisał w księdze Tao Te Ching: Wielki przywódca to ten, którego ludzie po skończonej pracy mówią "Zrobiliśmy to sami".

Przywództwo wymaga rozwijania swojego wewnętrznego potencjału, odkrywania swoich unikalnych talentów i doskonalenia osobistego mistrzostwa. Początkowo może to się wydawać trudne, lecz efekty zazwyczaj są przyjemne i korzystne! Dzięki rozwijaniu osobistego przywdztwa stajesz się coraz bardziej atrakcyjny dla innych ludzi. Z biegiem czasu to inni zabiegają o Twoją uwagę. Aby być prawdziwym przywódcą potrzebujesz do tego innych ludzi. Z nimi będziesz dzielił swoją wizję, a oni wesprą Cię i pomogą Ci w jej realizacji.
W związku z tym potrzebujesz rozwijać swoje umiejętności:

 • Bycia w kontakcie z ludźmi - poprez zdolności utrzymywania długotrwałych relacji, rozumienia i akceptowania odmienności
 • Poszerzenia własnej perspektywy i rozwijania umiejętności myślenia w kategoriach systemów bardziej złożonych niż jedna osoba, to jest w kategoriach grup społecznych
 • Widzenia jeszcze więcej i dostrzegania zależności pomiędzy zdarzeniami oddalonymi od siebie w czasie i przestrzeni

Chcąc być liderem warto, byś jużna samym początki odpowiedział sobie na następujące pytania:
 • Kim jestem?
 • Jaka jest moja rola?
 • Jakie są moje talenty i umiejętności?
 • Jakie wartości wyznaję?
 • Do czego dążę?
 • Kim poprzez to się staję?
 • W jaki sposób komunikuję to ludziom, jak utrzymuję z nimi kontakt?
 • W jakiej sprawie jestem liderem? Jaką mam wizję? Dla kogo?

Być liderem, to rozwijać siebie. Lider wywiera największy wpływ na innych poprzez to kim jest, poprzez własny przykład. Lider inspiruje innych, towarzyszy im w ich rozwoju. Wymaga to od niego zdolności komunikacji i wpływania na innych. Jeśli tego nie potrafi, jest tylko samotnym podróżnikiem, zmierzającym donikąd. Lider jest tą osobą w zespole, która ma wizję celu. Musi zawsze wiedzieć, gdzie jest i gdzie chce dojść. Bez takiej "mapy", bez względu na to jak jest silny i jak wielu ma towarzyszy, zagubi się i odejdzie od rzeczywistości. Lider musi widzieć dalej i szerzej, wykraczać poza oczywistą, aktualną sytuację. Musi nauczyć się myślenia w kategoriach systemu i dostrzegania głęboko ukrytych, złożonych wzorców rzeczywistości.

Szkoła Coachów Meritum

Studia podyplomowe coaching, studia podyplomowe z coachingu, studia coaching

Szkoła coachów, coaching

szkolenia coachów, nauka coachingu

Mistrz coachingu

Akredytowany program szkolenia cochów

Coach ICF, Coaching International Coach Federation, ICF

Coach Warszawa, Coach Kraków, Coach Lublin, Coach Poznań, Coach Wrocław, Coach Trójmiasto,Coach Rzeszów

Coaching Warszawa, Coaching Kraków, Coaching Lublin, Coaching Poznań, Coaching Wrocław, Coaching Trójmiasto,Coaching Rzeszów