FACYLITACJA


Nie ma na świecie biznesu, gdzie miękkie umiejętności nie odbgrywały by pierwszorzędnej roli w codziennym życiu zawodowym. Dlatego też pracownik, który nie posiada wiedzy w tym zakresie jest pracownikiem "niepełnym". Nie wystarczy mieć tylko wiedzę techniczną czy ekspercką. To jedynie 15% sukcesu. Pozostałe 85% zależy od umiejętności biznesowych. Posiadanie umiejętności miękkich jest równie ważne jak wiedza merytoryczna, doświadczenie, wykształcenie czy znajomość języków.
Miękkie kompetencje biznesowe są ściśle związane z naszą osobowością. Wśród nich wyróżnia się siedem głównych cech: kreatywność, dynamizm w działaniu, komunikatywność, elastyczność, inicjatywę, współpracę w grupie oraz zarządzanie czasem. Osoba nie wykazująca lub posiadająca słabo rozwinięte wymienione zdolności, nie jest wartościowa dla pracodawcy, ponieważ jej praca może być nieefektywna oraz może mieć ona problemy ze skutecznym wywiązywaniem się z obowiązków. Taki pracownik nie potrafi również poszukiwać nowych rozwiązań, a opiera się on głównie na przestarzałych schematach.

Z naszego doświadczenia w pracy z ludźmi widzimy jak duży deficyt tych umiejętności prezentują pracownicy wielu firm. Wielu z nich nie przykłada uwagi do rozwoju tych umiejętności nie zdając sobie nawet sprawy jak ogromny wpływ mają one na jakość wykonywanej przez nich pracy. Umiejętności interpersonalne czy zarządzanie czasem to bardzo ważne kwestie, które bez względu na zajmowane stanowisko powinien posiąść każdy pracownik. Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich dotyczą przede wszystkim: komunikacji, asertywności, zarządzana czasem, podejmowania decyzji, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresujących, motywowania, wypalenia zawodowego. Zdobycie odpowiednich umiejętności miękkich pozwala na kreowanie swojego wizerunku zawodowego oraz znacząco wpływa na życie osobiste i zawodowe.

Poniżej znajduje się lista proponowanych szkoleń z zakresu rozwoju umejętności biznesowych. Treści zawarte w opisach szkoleń są wybiórcze i nie odpowiadają całości opisu szkolenia. Pełną zawartość opisu przedstawionych szkoleń wraz z programami treningowymi przedstawimy Państwu w przypadku zainteresowania którąkolwiek pozycją z poniższej listy.

Powyższa lista opisuje jedynie przykładowe tematy szkoleń.
Pełną ich zawartość wraz z celami szkoleniowymi oraz planem programamu szkolenia udostępniamy na wyraźną prośbę osób zainteresowanych.

DO GÓRY

Szkoła Coachów Meritum

Studia podyplomowe coaching, studia podyplomowe z coachingu, studia coaching

Szkoła coachów, coaching

szkolenia coachów, nauka coachingu

Mistrz coachingu

Akredytowany program szkolenia cochów

Coach ICF, Coaching International Coach Federation, ICF

Coach Warszawa, Coach Kraków, Coach Lublin, Coach Poznań, Coach Wrocław, Coach Trójmiasto,Coach Rzeszów

Coaching Warszawa, Coaching Kraków, Coaching Lublin, Coaching Poznań, Coaching Wrocław, Coaching Trójmiasto,Coaching Rzeszów