BLOG COACHINGOWY

Miliardy połączeń

Około 100 miliardów neuronów mózgowych w 50 różnych podstawowych kształtach. W mózgu płodu dzielą się one bardzo często i z ogromną prędkością: w ciągu jednej minuty może powstać 250 tysięcy neuronów! Każdy neuron posiada ponad tysiąc miejsc kontaktowych, kilka neuronów w korze mózgowej ma nawet do 200 tysięcy synaps. Ogólna liczba wszystkich możliwych połączeń w sieci neuronów jest większa niż liczba wszystkich atomów w znanym nam do tej pory wszechświecie.

Rozwój
W momencie narodzin większość neuronów znajduje się na swoim właściwym miejscu przeznaczenia w mózgu. Tutaj krok po kroku zaczyna się kontakt; z sąsiednimi neuronami za pomocą synaps. Od tej pory każda drobna zmiana w życiu codziennymi w otoczeniu odzwierciedla się w zmianach sieci neuronów. Obowiązuje przy tym reguła: Use it or loose it ("Używaj albo strać"), to znaczy, że mało używane połączenia neuronowe wygasają, a te często używane wzmacniają się. Ta plastyczność mózgu zostaje zachowana do późnego wieku.

Uczucia
To one kierują doświadczeniami. Człowiek zawsze przeciwstawiony jest niezliczonym wrażeniom, których nagłość musi pospiesznie sam ocenić. Dopiero uczucia umożliwiają racjonalność ludzkiego rozsądku. Również znany badacz mózgu Antonio R. Damasio podkreśla: "Rezultaty moich badań przekonały mnie, że emocje są integralną częścią składową procesu myślenia". Jego zdaniem "ludzkość cierpi nie na defekt logicznej kompetencji, ale raczej na defekt emocji, które udostępniają ważnych informacji logicznemu procesowi".

Dla Davida Gelerntera, który zajmuje się badaniami z zakresu informatyki, "emocje nie są szczególną formą myśli, nie są dodatkową drogą myślenia ani specjalnym procesem kognitywnym; emocje stanowią raczej jednorodny splot z myśleniem". Dopiero uczucia sprawiają, że nasze myśli są elastyczne. Podczas gdy logiczny rozsądek długo rozważa każdą myśl, uczucia potrafią podejmować błyskawiczne decyzje, które nie bazują na logice. Oceny opierające się na uczuciu płyną z dwóch innych źródeł: z genetycznego zaprogramowania naszej intuicji oraz z naszych doświadczeń. Tak jak obraz może wyrazić więcej niż tysiąc słów, tak jedna emocja może często powiedzieć więcej niż tysiąc myśli.

Przez długi czas iloraz inteligencji (IQ) uważany był za jedyną miarę sukcesu. Ale coraz więcej krytyków wątpi w to. O czym właściwie mówi nam liczba punktów zdobytych w teście IQ? Czy kandydat ze 135 punktami jest bardziej inteligentny niż ten, który dostał 105 punktów?
Nie znam nikogo, kto w sensie tych testów jest inteligentny. Znam ludzi, którzy cały czas robią coś mądrego, a czasem robią coś głupiego - jest to uzależnione od okoliczności, w jakich działają. Goleman, który współpracuje z ponad 500 przedsiębiorstwami, stwierdził, że inteligencja emocjonalna pracowników jest w większej mierze zaangażowana w sukces odnoszony przez firmę niż iloraz inteligencji i znajomość rzeczy razem wzięte. Inteligencja emocjonalna oznacza również poznanie własnych uczuć i optymalne sterowanie nimi, takie regulowanie odczuciami, aby gniew stał się efektywny, a strach możliwy do poskromienia. Człowiek z inteligencją emocjonalną prawie zawsze potrafi sam wydostać się z przygnębienia czy trudności, zachować optymistyczny nastrój i na przykład pracować dalej, mimo frustracji. Inteligencja emocjonalna szybko awansowała do rangi soft skill w nowej ekonomii, która dostrzegła w niej właściwy klucz do sukcesu.

Nowe w pojęciu "inteligencja emocjonalna" jest połączenie dwóch światów, które przez długi czas uważane były za niemożliwe do zjednoczenia: niejasne emocje i konkretna inteligencja. W naszym społeczeństwie dominuje bowiem w dalszym ciągu obraz człowieka kierującego się rozsądkiem, świadomego i podejmującego samodzielne decyzje. Uczucia uważane są za trudne do uchwycenia i przerażające; w przeciwieństwie do myśli nie mają treści, które można byłoby konkretnie nazwać; nie odnoszą się do określonego przedmiotu i dlatego są mało precyzyjne. Założenie, że myślenie i odczuwanie trzeba zdecydowanie oddzielać jest wprawdzie wciąż jeszcze głęboko zakorzenione, ale nie odpowiada ono już od dawna rezultatom badań z zakresu neurologii. Badania nad mózgiem uczą nas dzisiaj, że rozsądek i rozum są wplecione w emocjonalną naturę człowieka. Ciało, myślenie i uczucia są ściśle ze sobą powiązane poprzez sieci neuronowe i funkcjonują jako całość. Emocjonalne bodźce oddziałują na prawie wszystkie regiony kory mózgowej, która steruje naszym postrzeganiem i złożonymi procesami myślenia. Układ limbiczny ocenia i rozważa wszystko, co robimy z zasobem naszych doświadczeń. Nasze uczucia odpowiadają widocznym i możliwym do zmierzenia odczuciom fizycznym: serce z radości szybciej bije, na czole pojawia się pot ze strachu, smutek każe nam zwiesić ramiona, z przerażenia jesteśmy bladzi jak ściana, a gdy wpadniemy we wściekłość, czerwienimy się.

Dla coachy:

  • Uczucia mają za zadanie utrzymywać organizm przy życiu. W tej funkcji regulacyjnej pracują zdeterminowane biologicznie. To znaczy: automatycznie wywołują w określonej sytuacji specyficzną reakcję. Regulują wewnętrzny stan organizmu w taki sposób, aby mógł on reagować szybko i adekwatnie, na przykład szybszym dopływem krwi do tętnic w nogach, dla umożliwienia ewentualnej ucieczki;
  • Ich korzenie tkwią we wrodzonych strukturach mózgu, które mają za sobą długą historię ewolucyjną. Pod tym względem uczucia są również inteligentnymi osiągnięciami w procesie dostosowania;
  • Ciało jest najważniejszą sceną uczuć: każde uczucie jest doświadczeniem, które domaga się emocjonalnego wyrazu fizycznego. Może być on widoczny albo niewidoczny;
  • Z każdym stanem emocjonalnym związane są hormonalne i sercowo - naczyniowe zmiany, których przebieg uzależniony jest z jednej strony od rodzaju danej emocji, a z drugiej od zachowania kontrolnego człowieka;
  • Uczucia wywierają wpływ na układy przełączające mózgu i ciała. Wywołują skoncentrowa ną akcję chemiczną i neuronową oraz przekazują swoje informacje dwutorowo: poprzez krwioobieg, który transportuje chemiczne molekuły, na przykład w komórkach ustroju, oraz drogą komórek nerwowych, które przekazują elektrochemiczne sygnały do innych neuronów czy narządów;
  • Każde uczucie bazuje więc na sieci neuronowych i chemicznych reakcji, a towarzyszy mu charakterystyczny schemat fal mózgowych
  • To, w jaki sposób wykształcamy uczucia, jak sobie z nimi radzimy i jak je akceptujemy, jest wyrazem nauki i kultury.

Szkoła Coachów Meritum

Studia podyplomowe coaching, studia podyplomowe z coachingu, studia coaching

Szkoła coachów, coaching

szkolenia coachów, nauka coachingu

Mistrz coachingu

Akredytowany program szkolenia cochów

Coach ICF, Coaching International Coach Federation, ICF

Coach Warszawa, Coach Kraków, Coach Lublin, Coach Poznań, Coach Wrocław, Coach Trójmiasto,Coach Rzeszów

Coaching Warszawa, Coaching Kraków, Coaching Lublin, Coaching Poznań, Coaching Wrocław, Coaching Trójmiasto,Coaching Rzeszów