Zapis superwizja coachingowa - 18.03.2022
Na jakie pytania w zakresie coachingu chciał(a)byś znaleźć odpowiedź?
Opisz przykład case studies i/lub zadaj pytania wypełniając poniższy formularz.